- wysyłanie deklaracji podatkowych do Urzędów Skarbowych (e-deklaracje)
- składanie JPK do Urzędów Skarbowych
- elektroniczne rozliczenia z ZUS-em, składanie podpisu w programie PLATNIK,
- potwierzenie podpisem kwalifikowanym deklaracji sporządzanych do PFRON,
- nanoszenie zmian w Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej,
- wysyłanie raportów do Generalnego Instektora Informacji Finansowej,
- korespondencji z Generalnym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych,
- podpisywanie faktur elektronicznych,
- wymiana informacji z urzędami administracji publicznej,
- podpisywanie dokumentacji medycznej, celem jej archiwizacji,
- zabezpieczenie komunikacji w bankowości elektronicznej,
- podpisywanie umów i dokumentów w codziennej działalności firm,
- udział w aukcjach i licytacjach na elektronicznych platformach zakupowych (Polska Platforma Przetargowa)
- składanie pism do elektronicznych skrzynek podawczych w sądach powszechnych,
- zgłaszanie wniosków w Urzędzie Patentowym,
- składanie wniosków do e-sądu (Komornicy, Asesorzy)
- podpisywanie legitymacji studenckich i doktoranckich,
- wzajemna komunikacja sądów i służb penitencjarnych,
- podpisywanie protokołów z posiedzeń sądowych,
- ośrodki szkolenia kierowców - przesyłanie do starostw profilu kandydata na kierowcę (PKK),
- PARP Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości,
- KRS - Krajowy Rejestr Sądowy, składanie sprawozdań finansowych drogą elektroniczną (od 04.2018)
- e-Akta - składanie akt pracowniczych drogą elektroniczną (od 2019)
- aukcje elektroniczne i przetargi (od 18.10.2018)
- JETZ Jednolity Europejski Dokument Zamówienia
- oraz wiele innych zastosowań.