Aby wyrobić lub odnowić certyfikat kwalifikowany (podpis elektroniczny) należy zarejestrować się w:
Sklepie CUZ Sigillum  ( strona: https://sklep.sigillum.pl )
można to zrobić na kilka sposobów:
 
Zarejestuj się:
 
Wybierz konto prywatne, aby składać zamówienia w imieniu własnym,
lub
Wybierz konto firmowe, jeżeli chcesz składać zamówienia w imieniu własnym i pracowników firmy oraz chcesz umieszczać dane firmy w zamawianych certyfikatach.
 
1. Przejść samodzielnie na panel Sklepu CUZ Sigillum i wypełnić dane. Zaznacz punkt w Olsztynie
    a) dla certyfikatu prywatnego podajemy tylko dane osobowe.
    b) dla certyfikatu firmowego podajemy dane firmy i dane osobowe osoby uprawnionej do reprezentowania firmy oraz dane osób do wydania certyfikatu. Proszę nie zapominać o nr Pesel.
   Wypełniamy dane do kuponów. W przypadku firm może być wiele kuponów.    
   Następnie umówić telefonicznie wizytę w Punkcie Rejestracji (Olsztyn, ul. Mickiewicza 21/23 p. 202). 
   Nie zapomnieć o niezbędnych dokumentach. (najlepiej uzgodnić telefonicznie jakie będą potrzebne dokumenty)
2. Umówić telefonicznie wizytę w Punkcie Rejestracji (Olsztyn, ul. Mickiewicza 21/23 p. 202)
    Przy udostępnionym komputerze dla klienta (trzeba mieć dostęp do własnego e-mail'a poprzez stronę internetową, laptop, tablet, komórka) i rejestrujemy się w panelu EPR. Zaznaczyć punkt w Olsztynie
    Wypełnić na miejscu dane dostępowe do panelu EPR
    Nie zapomnieć o niezbędnych dokumentach. (najlepiej uzgodnić telefonicznie jakie będą potrzebne dokumenty)