Aby wyrobić lub odnowić certyfikat kwalifikowany (podpis elektroniczny) należy zarejestrować się w:
Elektronicznym Punkcie Rejestracji EPR
można to zrobić na kilka sposobów:
1. Przejść samodzielnie na panel EPR i wypełnić dane. Zaznaczyć punkt w Olsztynie
    a) dla certyfikatu prywatnego podajemy tylko dane osobowe.
    b) dla certyfikatu firmowego podajemy dane firmy i dane osobowe osoby uprawnionej do reprezentowania firmy.
   Wypełniamy dane do kuponów. W przypadku firm może być wiele kuponów.    
   Następnie umówić telefonicznie wizytę w Punkcie Rejestracji (Olsztyn, ul. Mickiewicza 21/23 p. 202). 
   Nie zapomnieć o niezbędnych dokumentach. (najlepiej uzgodnić telefonicznie jakie będą potrzebne dokumenty)
2. Umówić telefonicznie wizytę w Punkcie Rejestracji (Olsztyn, ul. Mickiewicza 21/23 p. 202)
    Przy udostępnionym komputerze dla klienta (trzeba mieć dostęp do własnego e-mail'a poprzez stronę internetową, laptop, tablet, komórka) i rejestrujemy się w panelu EPR. Zaznaczyć punkt w Olsztynie
    Wypełnić na miejscu dane dostępowe do panelu EPR
    Nie zapomnieć o niezbędnych dokumentach. (najlepiej uzgodnić telefonicznie jakie będą potrzebne dokumenty)
3. Umówić się na wizytę Inspektora ds Rejestacji w siedzibie firmy.
    Pod nadzorem Inspektora wypełnić dane w panelu EPR. Zaznaczamy punkt w Olsztynie.
    Certyfikat dla klienta będzie generowany na miejscu przez Inspektora.